Nabídka celoškolních aktivit je průběžně doplňována do kalendáře dle aktuálních možností a příležitostí v průběhu školního roku.Plán akcí: dětem nabízíme

  • návštěvy dopravního hřiště
  • divadelních představení
  • Projektové dny připravovaný ve spolupráci s rodiči
  • výtvarný kroužek pro děti, které budou mít aktuálně zájem
  • Projekt Předškoláček (pro děti v posledním ročníku docházky do MŠ)
  • návštěvy zajímavých míst – polodenní výlety (Ježečci a Zajíčci)
  • akce Uspávání podzimní zahrady (spolu s rodiči)
  • akce Velikonoční beránci – zdobení pro charitativní účel
  • akce Jarní odemykání zahrady (spolu s rodiči)
  • akce Velikonoční tvoření pro děti a rodiče
  • akce  Jarní besídka pro rodiče
  • akce Den otevřených dveří s programem v Zajíčcích
  • akce Rozloučení se školáky (karneval, táborák, popř. noc odvahy)
  • popř. další