Nabídka celoškolních aktivit je průběžně doplňována do kalendáře dle aktuálních možností a příležitostí v průběhu školního roku.Plán akcí: dětem nabízíme, uvidíme, co z toho vše zvládneme 🙂

  • Uspávání podzimní zahrady (spolu s rodiči)
  • Návštěva dopravního hřiště – dle plánu
  • divadelních představení Městské divadlo, Duha – dle plánu
  • botanická zahrada – dle aktivit environmentálního vzdělávání dětí
  • Projektový den – polodenní výlet na Hloučelu – naučná stezka (2. a 3. třída)
  • výtvarný kroužek pro děti, které budou mít aktuálně zájem – účast na soutěžích
  • Projekt Předškoláček (pro děti v posledním ročníku docházky do MŠ) – průběžně
  • návštěvy zajímavých míst – polodenní výlety (Ježečci a Zajíčci)
  • Lvíček ve školkách – cvičení s trenérem ledního hokeje – 1x týdně/ úterý – Zajíčci
  • Čtecí babička – 1x týdně/ pondělí – všechny třídy – spolupráce s neziskovou organizací „Podané ruce“
  • 17. 5.                           – fotografování dětí ke konci škol. roku – – společné fotografie tříd – skupinky si můžete vyfotit na Rozloučení se školáky
  • 20.5. v 15.30 hod     – Jarní dílnička pro děti a rodiče  – tvoření (v jednotlivých třídách) –  – Berušky tvoření z papíru, Ježečci – tvoření s drátky a korálky, Zajíčci – tvoření z keramiky
  •  30.5. (9 – 10 hod.)   –  Školní výlet – děti třídy  Ježečci a Zajíčci – ZOO Olomouc (plný autobus), Berušky pojedou na Dopravní hřiště dne 11.6., popř. i výlet vláčkem (dle aktuální situace)
  • 3.6. – dopoledne       –   Den dětí na školní zahradě s občerstvením od maminek
  • Rozloučení se školáky (karneval, táborák, popř. noc odvahy) – začátek června – upřesníme
  • Poznámka:
 • aktivity, mimo pravidelně se střídající, jsou konkretizovány v Kalendáři akcí školy