Mezi oblíbené formy vzdělávání, které organizujeme v průběhu celého roku patří tyto rozšiřující aktivity, pokud to aktuální situace dovolí:

 • Angličtina hrou (vedená Mgr. Lenkou Horákovou, učitelkou)
 • výtvarný kroužek  (vedený Lenkou Žeravovou, učitelkou)
 • taneční kroužek (vedený Veronikou Škrkánkovou, učitelkou)

Další aktivity školy

 • divadelních představení v Městském divadle v Prostějově – TROJLÍSTEK
 • plavecký výcvik (ve 2. pololetí – nejstarší děti)
 • účast na výtvarných soutěžích
 • keramika
 • návštěvy  Ekocentra – Ochrana životního prostředí Iris Prostějov
 • Projektové dny (setkání s odborník z různých oborů lidské činnosti) – Šablony III
 • exkurze u záchranných sborů (hasiči, RZS…)
 • rozloučení s předškoláky – Zahradní slavnost
 • a další, pokud to situace dovolí