Mezi oblíbené formy vzdělávání, které organizujeme v průběhu celého roku patří tyto rozšiřující aktivity, pokud to aktuální situace dovolí:

 • kroužek „Angličtina hrou“ (vedený Mgr. Lenkou Horákovou, učitelkou školy)
 • výtvarný kroužek  (vedený učitelkami školy Lenkou Žeravovou, Mgr. Zuzanou Mohlerovou)

Další doplňkové aktivity školy

 

 • divadelní představení v Městském divadle v Prostějově – TROJLÍSTEK
 • předplavecký výcvik (ve 2. pololetí – nejstarší děti)
 • dopravní výchova dětí na dopravním hřišti Prostějov
 • účast na výtvarných soutěžích
 • návštěvy  Ekocentra –  Iris Prostějov
 • Projektové dny (setkání s odborníky z různých oborů lidské činnosti) – Šablony III
 • exkurze u záchranných sborů (hasiči, RZS…)
 • rozloučení s předškoláky – Zahradní slavnost
 • a další, pokud to situace v MŠ dovolí