V MŠ jsou dva druhy plateb, za školné a stravné. Školné se stanovuje každoročně, stravné podle kalkulace školní jídelny Smetanova, Prostějov, odkud MŠ stravu odebírá.

Pokud je rodina v hmotné nouzi, může požádat o osvobození od platby školného (informace v MŠ).

 1.  úplata za předškolní vzdělávání (školné) → 800,- Kč měsíčně, splatná vždy do 15. toho měsíce.
 2.  stravné za den (celodenní strava) → 50,- Kč, starší děti 6 let 52,- Kč

Kalkulace stravného:

strava dětí do 6 let

  • 11,- Kč – ranní svačina
  • 28,- Kč – oběd
  • 11,- Kč – odpolední svačina

celkem 50,- Kč


strava 7 letých dětí

  • 12,- Kč – ranní svačina
  • 28,- Kč – oběd
  • 12,- Kč – odpolední svačina

celkem 52,- Kč


Začátkem měsíce září je vybrána záloha na stravné (900,00 Kč), která je na účtu školy MŠ Smetanova celý školní rok, je z ní zaplacena strava za měsíc červen (za červen se nevybírá), na konci každého školního roku je provedeno vyúčtování.
Platby za stravné se platí zpětně, do 15. následujícího měsíce, složenkou nebo bankovním převodem – dle dohody, školné do 15. aktuálního měsíce.
V případě nepřítomnosti dítěte je nutné dítě odhlásit osobně nebo telefonicky 582 351 130.

Odhlášení (přihlášení) ze stravy je nutno udělat den předem, nejpozději do 9, 30 hodin. První den nemoci má rodič právo stravu dítěte (oběd) odebrat domů.