pdf odkaz


V rámci publicity projektu „Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022“ uvádíme informaci, že poskytovatel, tj. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, finančně podpořil akci „Rozklad odpadků v přírodě“ – realizace dlouhodobého školního projektu EVVO v MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – pracoviště Žešov 81, částkou 30 000,00 Kč. Projekt EVVO

 


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

INFORMACE K DOTACI – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – učební pomůcky pro rozvoj informativního myšlení a digitální kompetence – dokument ke stažení.

 


 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0013227-01

(dále jen „Rozhodnutí“)

 


 


 

  • V rámci publicity projektu „Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023″ uvádíme informaci, že poskytovatel, tj. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, finančně podpořil akci „Badatelský koutek“ – realizace dlouhodobého školního projektu EVVO v MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – pracoviště Libušinka 18, částkou 28.000,00 Kč. Projekt EVVO.