Opravy 2022

Oprava části plotu na pracovišti MŠ Prostějov, ul. Śárka 4a – Žešov 81

Oprava výdejny stravy včetně vybavení v objektu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – Žešov 81

Oprava místnosti škrabky ŠJ pracoviště MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – Libušinka 18

 

Opravy 2021

Oprava sociálního zařízení a šatny pro personál v objektu MŠ Prostějov, Žešov 81

Oprava sociálního zařízení ŠJ v objektu MŠ Prostějov, Libušinka 18


  • opravu podlahové krytiny na pracovišti mateřské školy v ul. Dvořákova
  • opravu sociálního zařízení u šatny pro personál na ul. Dvořákova
  • opravu kanceláře školní jídelny na pracovišti v ul. Libušinka

 

Opravy 2020

 

Více informaci:

  • E-mail mssarka@centrum.cz (ředitelka)
  • Telefon – 607 581 034 (ředitelka)
  • Kontakty

 

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO ZÁKON Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Oznámeni výběrového řízení včetně ZD doplnění s podpisem a razítkem
Příloha č. 1 a – Návrh obchodních a smluvních podmínek – MŠ Dvořákova
Příloha č. 1 b – Návrh obchodních a smluvních podmínek – MŠ Šárka
Příloha č. 1 c – Návrh obchodních a smluvních podmínek – MŠ Žešov
Příloha č. 1 d – Návrh obchodních a smluvních podmínek – MŠ Libušinka
Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 3 a -Krycí list nabídky
Příloha č. 3 b – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 c – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 d – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 a – Prováděcí dokumentace – MŠ Dvořákova
Příloha č. 4 b – Prováděcí dokumentace – MŠ Šárka
Příloha č. 4 c – Prováděcí dokumentace – MŠ Žešov
Příloha č. 4 d – Prováděcí dokumentace – MŠ Libušinka
Příloha č. 5 a – Položkový rozpočet – MŠ Dvořákova
Příloha č. 5 b – Položkový rozpočet – MŠ Šárka
Příloha č. 5 c – Položkový rozpočet – MŠ Žešov
Příloha č. 5 d – Položkový rozpočet – MŠ Libušinka